English   |   Русский   |   Româna
Fabrica de Materiale de Construcţie din Soroca
Fabrica de Materiale de Construcţii din Soroca
Materiale de construcţii

Nr.
d/o

Denumirea materialelor

Unitatea
de măsură

 

Preţul


Cariera Vasilcău           (SRL "FMC")

 

1.

Nisip natural pentru lucrările
de construcţie

 

tone

În construcţii nisipul se foloseşte la:

  1. prepararea mortarului (zidărie, tencuieli interioare şi exterioare, la sape)
  2. prepararea betoanelor uşoare şi betoanelor grele:

 

    1. betoane uşoare: cimentoplast, cheramzitobeton, termozitobeton, arbolit;
    2. betoane grele: structuri de rezistenţă, fundaţii, pereţi, stâlpi, grinzi, plite.

 

 116 lei

 (numerar)
 

 116 lei

 (prin transfer)

 

2.

Prundiş din roci dure pentru lucrări de construcţii:
fracţia 5 x 20

 

tone

Prundişul este obţinut prin cernerea amestecului de nisip şi prundiş şi se foloseşte la fundaţii, construcţie de drumuri, producţie de blocuri şi alte elemente din beton armat.

126 lei

 

3.

Pietriş concasat
fracţia   5 x 10

fracţia   5 x 20

fracţia 10 x 20

 

tone

Pietrişul este obţinut prin concasarea prundişului de fracţie 20*40; 40*70.
Pietrişul concasat M-1000, fracţionat, este folosit la construcţia de: drumuri, piloni, fundaţii continue, blocuri pentru pereţii subsolurilor, grinzi, coloane, plăci cu goluri pentru planşee, blocuri pentru ventilare, diverse elemente din beton prefabricat.

(5x10)

228 lei
(5x20,10x20)

200 lei

 

4.

Amestecuri de nisip-prundiş pentru construcţii

 

tone

Se foloseşte în diferite domenii ca materiale de construcţie

 

 110 lei

5.

Nisip de la concasarea

prundișului 0 x 5 mm

tone

Nisipul din reziduuri, după cernutul rocilor concasate (savura), după componenţa şi granulaţie corespunde cerinţelor STAS-8736-93, fiind folosit în diverse domenii; de la producerea asfaltului şi betonului, până la plăci decorative şi plăci pentru trotuare.

 

 100 lei